Aplikacija za News Portal

Naziv proizvoda: Aplikacija za News Portal
Platforma: Android 2.1 (i noviji)
Aplikacija namijenjena za: News Portale, medijske kuće, radio i TV stanice, i klijente koji žele svoj portal učiniti dostupnim na mobilnim uređajima


Svrha:
Aplikacija za News Portal je namjenjena vlasnicima WEB portala koji žele da učine svoj portal dostupan kroz mobilni uređaj. News portali na redovnoj bazi objavljuju novosti u svojim rubrikama, u blog formi ili kao vijesti razvrstane u kategorije. Te novosti su kombinacija teksta, slika i/ili video zapisa u većini slučajeva pohranjene u bazi ili bazama podataka. Ovaj proizvod omogućava korisnicima mobilnih pametnih telefona da sve novosti sa portala primaju trenutno na mobilni uređaj i da vrše pregled na više različitih načina: po kategorijama, samo izdvojene ili zapamćene, te kao rezultate pretrage, pojedinačno svaku vijest ili grupno kao listu.

Osnovni dijelovi: Aplikacija za News Portal je sistem od dvije komponente.

 1. Serverski dio je poseban API, koji podatke iz baze podataka konvertuje u JSON format.
 2. Drugi dio sistema je klijentska aplikacija za mobilni telefon koja primljene podatke sa API-ja pokazuje na korisničkom telefonu, te vrši svu interakciju sa korisnikom.  
Napomena: Crno-bijele skice služe kao pomoć pri objašnjenju funkcionalnosti aplikacije. Skice prikazuju elemente koji postoje u aplikaciji i akcije koje se dešavaju u aplikaciji. Konkretan primjer vizualnog identiteta gotove aplikacije možete pogledati u Referencama.


Pregled svih dijelova aplikacije:

Screen: News portal - Splash

 

1. Uvodni ekran

Uvodni ekran (welcome screen) je prva forma koja se prikazuje pri pokretanju aplikacije.

Uobičajeno vrijeme prikazivanja uvodnog ekrana je 1-2 sekunde. Za vrijeme prikaza uvodnog ekrana u pozadini se kontaktira server i preuzimaju se podaci o kategorijama i novostima koji idu na početnu stranicu, naredni ekran aplikacije.

Preuzimanje podataka se obavlja uz pomoć JSON standarda i na serveru instaliranih WEB servisa za razmjenu podataka.

Na uvodnom ekranu se nalazi:

 • naziv aplikacije
 • logotip projekta ili klijenta
 • animirana ikona koja pokazuje da je proces učitavanja u toku.
Početna stranica News Applikacije

 

2. Početna stranica i listanje novosti

Najvažnija interaktivna stranica je početna. Na njoj se nalazi, počev od vrha do dna:

 • Mali logotip projekta na vrhu
 • Tri ikone / komande: za pretragu portala, za osvježavanje prikazanog sadržaja i zvjezdica za listu zapamćenih sadržaja (favorite list)
 • Kategorije vijesti, koji se mogu skrolirati lijevo i desno (u slučaju kada se ukupan broj kategorija ne može prikazati na zaslonu mobilnog uređaja). Klik na kategoriju učitava prvih 20 vijesti.
 • Ispod kategorija se nalazi 3-5 izdvojenih novosti sa fotografijama koje koisnik može da skrolirati lijevo desno. Klik na fotografiju vrši prikaz odabrane vijesti.
 • Ispod izdvojenih vijesti se nalazi lista od 10 zadnjih novosti koje su prikazane u obliku fotografije, naslova i podnaslova. Lista se može skrolirati, i po potrebi, može se automatski učitati sa narednih 10 vijesti. Klikom na bilo koju vijest korisnik prelazi na detaljni prikaz vijesti.

Sa ovim ekranom se realizira početna stranica, listanje novosti iz kategorije ili listanje pronađenih novosti.

Prikaz novosti

 

3. Detaljni prikaz novosti

Klikom na vijest u listi dolazi se na ekran koji detaljno prikaže cijeli tekst i sve multimedijalne podatke novosti.

 • U vrhu se nalazi ikona za povratak na početnu stranicu, naziv kategorije u kojoj je novost, te ikonu za dijeljenje novosti (Share) i dodavanje novosti u listu odabranih (Add to Favorite)
 • U donjem dijelu se prikazuje naslov novosti
 • Po potrebi se može prikazati naziv autora i/ili vrijeme objavljivanja novosti
 • Obično se prikazuje uvodna fotografija za tu novost, podnaslov i ostatak teksta.
 • U sadržaju mogu da budu i audio/video materijali kao i dodatne fotografije.

Prelazak na narednu vijest iz iste kategorije se vrši jednostavnim slidanjem na lijevo ili desno.

Na dnu prozora se nalaze akcije za povećavanje ili smanjivanje teksta, kao i opcije za prelazak na narednu ili prethodnu novost.

Pretraga portala

 

4. Dijalog za pretragu

Klikom na Traži (Search) tipku na telefonu ili na ikonicu u zaglavlju aplikacije se pokreće dijalog za pretragu. U dijalogu korisnik može da unese neki pojam za pretragu i klikom na dugme "Traži", portal će se izvršiti pretražiti te prikazati listu vijesti koja zadovoljava kriterije pretrage.

Statična stranica

 

5. Statična stranica / Info

Aplikacija može da ima jednu ili više statičnih stranica. Statične stranice se obično pozivaju iz aplikacijskog  menija. Uobičajeno ovakvi ekrani služe za prikaz:

 • Informacije o aplikaciji
 • Informacije o portalu
 • Kontakt informacije
 • Informacije o autorima

Uobičajeno je u aplikaciji imati barem jednu statičnu stranicu, na kojoj se nalaze informacije o aplikaciji, njenom vlasniku, i kontakt podacima.

Statične stranice se takođe preko API-ja preuzimaju sa servera te se mogu promjeniti na serverskoj strani, bez objavljivanja nove verzije aplikacije.

 Podešenja aplikacije

 

6. Opcije programa

Aplikacija može da ima niz opcija za podešavanje. Uobičajene opcije su:

 • Veličina slova u tekstu
 • Količina vijesti koja se preuzima sa servera u jednom potezu
 • Određivanje veličine keš memorije za fotografije
 • Brisanje keš podataka sa SD kartice
 • Brisanje liste zapamćenih novosti (favorite)

Ekran za opcije se poziva iz aplikativnog menija.

Lista zahtjeva koji moraju biti ispunjeni za kreiranje mobilne aplikacije bazirane na ovom produktu:

 • Potrebno je imati podatke sa novostima / kategorijama pohranjene u bazi podataka na serveru
 • Potrebno je obezbjediti ili dopustiti nama da napravimo JSON API WEB servise na serveru za sve operacije kada klijent preuzima podatke sa servera


Lista napravljenih aplikacija baziranih na ovom proizvodu:

TIP.ba Aplikacija Tuzlanskog informacionog portala
DEPO.ba Aplikacija News portala DEPO.ba iz Sarajeva