Sve naše reference

ParticleApps je od 2011. godine lansirao veliki broj mobilnih aplikacija za razne klijente. Mnogo od njih se mogu preuzeti sa Google Play marketa ili sa Apple iTunes marketa, i mogu se isprobati kako rade direktno na vašem mobilnom aparatu.

Kako surađivati sa nama?

Cijeli proces počinje komunikacijom nakon koje slijedi kreiranje plana za dizajn i razvojni proces. Šta nas čini različitim od drugih? Naša pozornost je usmjerena na pojedinosti zahtjeva, klijentske potrebe i rokove.

Ako nas želite kontaktirati vezano za razvoj mobilnih aplikacija, ovo je slijed koraka kroz koji ćete proći:

  • Sa vama ćemo definisati inicijalne zahtjeve i ideje za vašu aplikaciju, pokušat ćemo razumjeti sve vaše ciljeve i želje, te vam ponuditi preporuke kako da aplikaciju unaprijedite i zaokružite
  • Dat ćemo vam preliminarnu ponudu sa rokovima i cijenama koje garantovano neće preći prvobitno procjenjenu cijenu izrade. 
  • Ako prihvatite ponudu, zajedno sa vama ćemo napraviti Dokument opisa posla (DOP), i kroz proces projektovanja zapisati sve mogućnosti koje vaša aplikacija mora imati kako bi se smatrala završenom.
  • Nakon potpisa DOP-a slijedi potpisivanje ugovora za izradu mobilne aplikacije, i kreće se u proceduru izrade aplikacije.
  • Po završetku izrade, obavlja se proces kontrole kvalitete u koji je uključen i klijent. Po završetku procesa obavlja se primopredaja projekta.
  • Po potrebi se aplikacija postavlja na neki od javnih marketa